LCP LCP LCP
Case study

Raad voor de Rechtspraak

Keen_Design_041

Een omvangrijk innovatietraject

01

Onze klant

De Raad voor de rechtspraak vormt het bestuur van de meeste rechtsprekende organisaties in Nederland: 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
De Raad is in 2002 opgericht als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. Het heeft als taak om de kwaliteit van de rechtspraak te vergroten. Dat doet het bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

02

Onze uitdaging

De Raad van de Rechtspraak werkte veelal nog met papieren dossiers. Het vroeg onze hulp in een omvangrijk innovatietraject om deze papieren dossiers te vervangen door digitale dossiers. Het doel was onder andere om de vindbaarheid, duidelijkheid en bewerkelijkheid van zulke dossiers te vergroten. Ook de bijbehorende werkprocessen moesten worden aangepast op de digitalisatie. De dossiers waren niet alleen bedoeld voor interne medewerkers (rechters, juridisch medewerkers en administratief medewerkers), maar ook voor externe gebruikers (advocaten, curatoren en burgers).

03

Onze oplossing

Keen heeft binnen een Scrumteam gewerkt aan het interactieontwerp voor deze nieuwe werkomgeving binnen de rechtspraak. De diversiteit van de doelgroep maakte het ontwikkelen van dit ontwerp extra uitdagend. Door middel van diverse gebruikersonderzoeken vooraf, en usability tests vanaf de realisatie van het eerste concept, slaagden we erin om de formulieren voor interne en externe medewerkers duidelijk en vindbaar te maken.

rivm_groot_1
rivm_groot_2
rivm_groot_3

Onze aanpak

Om alle gebruikers goed te kunnen bedienen in de nieuwe digitale omgeving, was het belangrijk om een goed beeld van die doelgroep te krijgen. Daarom zijn we met de verschillende typen gebruikers in gesprek gegaan. We vroegen ze naar hun dagelijkse werkzaamheden, naar hun wensen en behoeften en naar de manier waarop zij zoeken naar en gebruikmaken van de dossiers.
Op basis hiervan ontwikkelden we meerdere persona’s (de gemiddelde gebruiker van een specifieke groep). En aan de hand van customer journeys ontdekten we vervolgens waar de mogelijke knelpunten voor de verschillende gebruikers zaten in de nieuwe digitale omgeving. Met behulp van usability tests en afstemming met belanghebbenden binnen de organisatie wisten we het ontwerp nog verder te verfijnen.

Keen_Design_036
Quote_Julie_Keen_Design
Ben je geïnteresseerd in onze expertise?

Laten we samen een oplossing zoeken!

Julie Pontier

Sales