LCP LCP LCP
Case study

Belastingdienst

Keen_Design_095

Van een aangifteprogramma naar een gebruiksvriendelijk online aangifteprogramma

01

Onze klant

De Belastingdienst is een overheidsorganisatie met zo’n 30.000 medewerkers. Het heeft als taak om namens de Rijksoverheid belastingen te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. Vele miljoenen Nederlanders hebben jaarlijks te maken met de Belastingdienst, bijvoorbeeld bij het indienen van de inkomstenbelasting (IH), vennootschapsbelasting (VpB) en motorrijtuigenbelasting.

02

Onze uitdaging

De Belastingdienst wilde het aangifteprogramma van de inkomstenbelasting vervangen door een online aangifte. Het vroeg onze hulp bij het ontwerpen van de interactie en de visuele stijl. Het doel daarbij was om het formulier gebruiksvriendelijker te maken, zodat het makkelijker en sneller in te vullen is voor de burger. Wat het onder andere ingewikkeld maakt is dat er soms controlevragen worden gesteld in het aangifteformulier die niet relevant lijken, maar vanwege juridische redenen wel noodzakelijk zijn.

03

Onze oplossing

Deze uitdaging zijn we samen met ontwerpers van de Belastingdienst aangegaan. Op basis van het informatieontwerp hebben we, ook met behulp van usability tests, een opzet gemaakt voor een gebruiksvriendelijk online aangifteformulier. Daarbij keken we zowel naar de taal als naar het aangifteproces. In stakeholdersessies hebben we er samen met inhoudsdeskundigen en juristen voor gezorgd dat er een versie kwam te liggen die voldeed aan alle (juridische) verplichtingen.

BD-online_1

Onze aanpak

Vul je vandaag de dag je inkomstenbelastingaangifte in, dan merk je dat een groot deel van de gegevens al vooringevuld zijn. Je hoeft zaken als je naam, adres, banksaldo en inkomsten (in het geval van loondienst) vaak alleen nog maar te controleren. Dáár wordt de waarde van UX design mooi duidelijk. UX designers zorgen ervoor dat er geen overbodige vragen worden gesteld in het formulier, dat het taalgebruik begrijpelijk is en dat we burgers waar mogelijk ondersteunen.

Keen Public werkte mee aan het gebruiksvriendelijker maken van de belastingaangifte. Op basis van het geleverde informatieontwerp hebben we vanuit ons UX-perspectief nieuwe formulieren ontwikkeld. Met behulp van usability tests en stakeholdersessies zorgden we ervoor dat het doel, een gebruiksvriendelijk én feitelijk correct aangifteformulier, daadwerkelijk gerealiseerd werd.

Keen_Design_049
Quote_Julie_Keen_Design
Ben je geïnteresseerd in onze expertise?

Laten we samen een oplossing zoeken!

Julie Pontier

Sales