LCP LCP LCP
 
Level up your service

/expert lokale overheid

Wat we bedoelen

Wij achterhalen de behoeften


Jeugdzorg. Werk en inkomen. Zorg aan langdurig zieken en ouderen. Er kwam de afgelopen jaren veel op lokale overheden af. Wij helpen je graag om die extra verantwoordelijkheden op een goede manier onder te brengen in je organisatie.

Dat doen we door duidelijker te definiëren wat hun rol en functie kan zijn. En door het gesprek met burgers aan te gaan. We inventariseren waar inwoners behoefte aan hebben, en helpen om aan deze behoeften te kunnen voldoen. Samen achterhalen we hoe jouw organisatie de beschikbare middelen in moet zetten voor een goede en inclusieve dienstverlening.

Wij leggen daarbij extra nadruk op bijzondere life-events, zoals de geboorte van uw kind of het overlijden van een geliefde. In veel gevallen vormt de gemeente bij zulke momenten het eerste contact met de overheid. Wij helpen je om dit contactmoment, en de samenwerking met andere overheden, nog verder te stroomlijnen.

Keen_Design_088
Meer mogelijkheden
Keen_Design_056

Discovery

Het uitzetten van een aanbesteding is bijzonder ingewikkeld. Bij Keen Design zijn we bekend met de knelpunten voor, tijdens en na dit traject. En we kunnen je helpen om samen tot een beter eindproduct te komen.

Quote_Julie_Keen_Design
Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op

Julie Pontier

Sales