Level Up your service

/discovery

Wat we bedoelen

Ontdek wat je écht nodig hebt

Je request for proposal-traject is achter de rug. Na een lange selectieprocedure heb je een IT-leverancier gevonden voor je digitale dienst. En dán volgt vaak pas de analysefase van de leverancier. Dán komt de ‘Hoe’ pas om de hoek kijken. Hoe zit de dienst of het product in elkaar? Hoe zijn jullie tot dit concept gekomen?

Onhandig voor de IT-leverancier. Onhandig voor jou en je organisatie. En mogelijk ook vervelend voor de burger die je zo goed mogelijk probeert te ondersteunen. Daarom draaien wij het liever om. Uit onze ervaring blijkt namelijk dat je beter al veel eerder na kunt denken over de mogelijkheden en uitdagingen. 

Wij helpen je om vóór de RFP-fase al heel precies duidelijk te krijgen wat je wil, en duidelijk te maken wat je van potentiële leveranciers verwacht. Zo kunnen zij ook veel gerichter nadenken over een oplossing. Met een beter eindproduct als resultaat. 

Het vereist een andere manier van werken en denken. Maar we hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Binnen de agile werkwijze is hier zelfs al een methode voor ontwikkeld: de Discovery-fase. Wij begeleiden je tijdens dit proces op maat, stap voor stap, zodat je het meest uit je aanbesteding haalt.

20210531_KEENDesign-JoniIsraeli-014-3E4A4769

Onze aanpak

Wij hebben veel ervaring met dit soort trajecten. Vaak pakken we het als volgt aan. Let op: al deze stappen moeten hoe dan ook ondernomen worden. Wij halen ze enkel naar voren.

Customer Journey-1
Customer Journey Mapping

Om goede digitale producten te kunnen ontwerpen, is het belangrijk om de wensen van gebruikers in kaart te brengen.

UX Concept-2
UX Concept

De eisen en wensen van jou en je team, plus de input van gebruikers, resulteren in een user expericence concept met heldere oplossingsrichting. Dit concept wordt getest bij gebruikers.

UX Architecture-1
UX Architectuur

Op basis van dit concept ontwikkelen we samen een informatiearchitectuur met sitemap en het ontwerp van een navigatiestructuur.

Technical Architecture
Technische architectuur

Inzicht in de technische architectuur helpt IT-leveranciers om in te schatten welk werk nog gedaan moet worden.

Requirements Review
Requirements Review

De UX architect en de IT-architect scherpen de eerder opgestelde eisen en wensen samen aan op basis van de inzichtelijk geworden oplossingsrichting.

Meer mogelijkheden
20210531_KEENDesign-JoniIsraeli-027-3E4A5060

Expert lokale overheid

Steeds meer taken komen bij lokale overheden te liggen. Wij helpen je graag bij het opbouwen of verbeteren van je (digitale) dienstverlening. Samen zorgen we ervoor dat jouw gemeente, provincie of waterschap inclusief en toegankelijk is.

portret-angelique
Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op

Angelique Overbeek


Managing Director Keen Design Nederland