LCP LCP LCP

Houd je UX ontwerpers aan boord; Hoe definieer je UX competenties?

Houd je UX ontwerpers aan boord; Hoe definieer je...
share-article-arrow-image
Jakob Nielsen voorspelde dat het UX-beroep zou groeien van 1 miljoen mensen in 2017 naar 100 miljoen mensen in 2050. Een groeifactor van 100. We zien zeker dat bedrijven die hun geld verdienen met digitale diensten in de afgelopen jaren zijn begonnen met het werven en bouwen van in-house UX Design capaciteit. Dienstverlenende organisaties zoals banken hebben hun verhouding tussen ontwerper en developer aanzienlijk veranderd. Dit maakt deel uit van een wereldwijde trend die zichtbaar is in de tech industrie. Zoals Nielsen Norman Group aantoonde in een onderzoek uit 2020 waaruit bleek dat 50% van de bedrijven een verhouding had van één ontwerper per 10 of minder developers. 

 

Geluk of oordeel?

Voor grote bedrijven is dit simpelweg een kwestie van hun designteams opschalen. Zij hebben de kennis en het netwerk om UX Designer ook in een competitieve markt te werven. Maar weten ze hoe ze ze voor de lange termijn kunnen behouden? Voor andere dienstverlenende organisaties die deze ervaring niet hebben, zoals IT/SaaS-oplossingsbedrijven, gebeurt het werven en behouden van designers wellicht met afwisselend succes.  

Dus hoe kunnen HR- en lijnmanagers de juiste UX-talenten aantrekken en behouden om aan onmiddellijke wensen en toekomstige groei te voldoen? Wat is het verschil tussen een designer en een senior designer? Kun je hun competenties en perspectieven binnen je organisatie definiëren en beschrijven? Net als alle werknemers hebben designers een gestructureerd pad nodig om hun carrière vooruit te helpen. Of anders gaan ze hun geluk elders beproeven.  

 

Een competentiekader

Bij Keen Design gebruiken we een competentiekader voor designers om de verschillende design functie te identificeren en te evalueren bij ons bedrijf. Dit maakt de beoordelingen van medewerkers transparant en helpt ons om een pad uit te stippelen voor iedereen in de organisatie om zich te ontwikkelen in hun functie of door te groeien naar een hogere functie. Wanneer een ontwerper wordt geplaatst bij de organisatie van een opdrachtgever, zal ook de context van de opdracht van invloed zijn op de vereiste vaardigheden. De specifieke vaardigheden die onze designer opdoet en demonstreert zal in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de opdrachten waaraan hij/zij/hen werkt en trends in de markt zoals tooling en technologie. 

 

De acht competenties die we hebben gedefinieerd zijn:  
  1. Verander en reflecteer 
  2. Belangen beheren en vertegenwoordigen
  3. Samenwerken en communiceren
  4. Leiden en inspireren 
  5. Planning en proces implementeren 
  6. Onderzoeken en evalueren
  7. Conceptualiseren en innoveren
  8. Uitwerken en uitvoeren  

 

De eerste vier competenties zijn generiek, dus niet specifiek voor een design-functie, zoals mijn collega Iwan Cuijpers aangeeft in zijn blogs.  

 

Competenties 5 t/m 8 zijn specifiek voor designfuncties en kunnen helpen bij het definiëren van een designerrol. Ze categoriseren de specifieke vaardigheden die een designer moet aantonen, afhankelijk van hun functie (soort designer) en anciënniteit. Met behulp van dit kader kunnen we designers positioneren op basis van deze twee dimensies. De specifieke vaardigheden kunnen in de loop van de tijd verschillen, maar de competenties, de categorieën blijven hetzelfde. 

 

Planning en proces implementeren 

Deze competentie gaat over tijdmanagement en planningsvaardigheden. Hoewel deze niet per se designspecifiek zijn, zijn ze voor alle designers duidelijk gerelateerd aan het ontwerpproces. Een grondig begrip van het ontwerpproces is bijvoorbeeld essentieel voor gebruikersonderzoekers en UX designers, omdat ze bij zoveel stadia van het ontwikkelingsproces kunnen worden betrokken. Op operationeel niveau zal een designer bekwaam moeten zijn om zelfstandig zijn/haar stappen te plannen. Naar een hoger niveau groeiend, moeten designers de vaardigheden verwerven om een ontwerpproces te plannen en te implementeren waarbij teams en verschillende andere delen van de organisatie betrokken zijn.   

 

Onderzoeken en evalueren 

Analytische vaardigheden zijn essentieel voor elke designer. In het 'dubbele diamant'-ontwerpproces is de 'eerste diamant' - het begrijpen en definiëren van het probleem - waar design de meeste waarde kan opleveren. 

Zoals Garrett uitlegt in zijn 'Five Elements of User experience design', heeft dit probleem twee kanten: bedrijfsdoelen en gebruikersbehoeften. Op operationeel niveau zullen designers in de eerste plaats vaardigheden nodig hebben om het onderzoek te doen om gebruikersbehoeften te analyseren en gebruikersinzichten te verwerven om oplossingen te creëren. Door te groeien naar een hoger niveau, zal de ontwerpgrondgedachte verschuiven om meer zakelijke doelen op te nemen. Het is duidelijk dat voor een gebruikersonderzoeker de vaardigheden die verband houden met het doen van onderzoek erg belangrijk zijn en verschillen van de analytische vaardigheden die een visueel designer moet verwerven. 

 

Blog_Hans_01_compr

Conceptualiseren en innoveren

Dit zijn de vaardigheden die verband houden met ideevorming. Het articuleren van een concept is een heel specifieke vaardigheid. In de meeste gevallen is er ervaring voor nodig om hierin succesvol te zijn. Conceptontwikkelingsvaardigheden voor een visuele designer hebben vaak betrekking op branding en identiteit, terwijl conceptuele vaardigheden voor een UX designer doorgaans betrekking hebben op gebruikersinzichten. Hoewel het vermogen om buiten de gebaande paden te denken en 'kill your darlings' relevant is voor alle ontwerpers, zijn sommigen er beter in dan anderen. Deze vaardigheden zijn ook belangrijker voor sommige designfuncties (service designer, visueel designer) dan voor andere (gebruikersonderzoeker, UI designer).  

 

Uitwerken en uitvoeren 

In onze definitie omvat deze eindcompetentie de vaardigheden die nodig zijn om 'de uitvoering te creëren' van het idee. Waar sommige designers snel verveeld raken als een idee of concept eenmaal is opgeleverd, zijn andere designers er trots op het idee uit te werken tot een concrete, perfecte uitvoering.Ditzijn dus sleutelvaardigheden voor de rol van UI designer, maar minder voor de gebruikersonderzoeker en service designer.   

 

 

Carrièrepad 

De verworven ontwerpvaardigheden zullen een designer definiëren, niet alleen in termen van anciënniteitsniveau, maar ook in termen van de designfunctie, het type designer. Met andere woorden, het competentiekader zal designers een carrièrepad bieden om door te groeien naar een specifieke designfunctie en zich in een gewenste richting te ontwikkelen. Voor veel designers is het belangrijk zich gewaardeerd te voelen voor hun designspecifieke vaardigheden, niet alleen voor hun algemene vaardigheden. Mijn ervaring is dat door hen te helpen zich op deze manier te ontwikkelen en een carrièrepad te volgen, ze meer betrokken raken bij de organisatie die hen heeft aangenomen.  

 

 

En hoe nu verder?

Samen met mijn collega Iwan schrijven we veel over hoe je als UX Designer kan ontwikkelen bij Keen Design. Als je de design functies, waar je naartoe kunt groeien binnen Keen, nog niet hebt gezien, lees dan deze blog. Voel je de match met Keen? Neem dan een kijkje bij onze open vacatures. Of wil je gewoon sparren? Neem dan contact met ons op.

Hans
Trying to look forward?

Verbeter je niveau!

Hans Kemp

Coach