LCP LCP LCP

Hoe level je up als UX designer?

Hoe level je up als UX designer?
share-article-arrow-image
In mijn vorige blog schreef ik over de meer senior functies waar een (UX) Designer naar kan groeien bij Keen. Dat kan een leiderschapsrol zijn of meer een rol aan de complexere en conceptuele kant van ons design werk. Hier lees je er meer over.

 

Iedereen kan wel titels bedenken die cool klinken en die nogal random uitreiken aan mensen, waarvan je denkt dat ze het aankunnen. Het lastige is juist om dat te doen "by design". Dat betekent dat je zo duidelijk mogelijk maakt wat je eisen zijn voor elke functie en waar je mensen aan moeten werken om tot een gewilde functie te komen.

Als een groot team van UX designers had ons bedrijf een andere behoefte: het systeem moet ons helpen om onze collega's te evalueren en te vergelijken op een objectieve en gestructureerde manier. Dit is natuurlijk belangrijk voor ons beloningssysteem, maar het is ook belangrijk wanneer een functie vrij komt, waar meer dan één ontwerper naartoe willen groeien. Ons systeem stelt ons in staat om competenties en skillniveaus te beoordelen, om te vergelijken en om designers te helpen carrière-keuzes te maken die bij hen passen.

In deze blog wil ik de competenties met je delen die wij belangrijk vinden voor UX designers die op hoog niveau functioneren, hoe we elke competentie beoordelen en hoe we deze competenties mappen met de verschillende functies binnen Keen. Voor elke functie is een verschillende mix competenties relevant (en bedrevenheid in die competenties).

Voordat ik dat doe wil ik duidelijk maken dat de grootste winst is dat ons systeem onze designers een inzicht geeft in waar ze zijn met hun ontwikkeling en wat ze kunnen doen om verder te groeien. Oriëntatie en navigatie, zullen we maar zeggen.

 

Twee kanten van het verhaal

In elke functie wordt van je verwacht dat je voldoende sterk bent in je vak. UX design in ons geval. We doen dus user research, ontwerpen concepten en creëren structuur. Laten we dat UX specifieke competenties noemen.

Naarmate we meer ervaren worden merken we dat we ook beter moeten worden op andere gebieden. Gebieden die niet persé specifiek zijn voor UX design. Gebieden zoals communicatie, stakeholder management, leiderschap. Laten we dat generieke competenties noemen.

Wanneer je start in een functie ligt de verwachting meer op de UX specifieke kant van het verhaal. En natuurlijk moeten die competenties verder ontwikkeld worden. Maar, na verloop van tijd, worden generieke competenties steeds belangrijker. Verder komen in je werk betekent dan om bedreven te worden in beide soorten competenties.

 

Generieke competenties

We gebruiken deze generieke competenties:

•    Veranderen en reflecteren
•    Belangen managen en representeren
•    Samenwerken en communiceren
•    Leidinggeven en inspireren

 

Veranderen en reflecteren

Continu reflecteren op en verbeteren van de manier van werken en ontwikkelen van kennis en vaardigheden op basis van ontwikkelingen binnen en buiten de (klant)organisatie.

 

Belangen managen en representeren

De relevante belangen van stakeholders binnen en buiten de (klant) organisatie meenemen in de ontwerpkeuzes en de impact van de ontwerpkeuzes op deze belangen begrijpen. Naar buiten toe de belangen van de (klant) organisatie of team kunnen representeren.

 

Samenwerken en communiceren

Samenwerken bevorderen door anderen te informeren en mee te nemen in de ontwerpkeuzes en bijbehorende rationale. Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat van het team en/of (klant) organisatie.

 

Leidinggeven en inspireren

Aansturen, motiveren en inspireren van anderen, op een wijze die die anderen stimuleert en boven zichzelf doet uitstijgen. Dit kan zowel vanuit een inhoudelijke senioriteit alsook vanuit een lijnmanagement rolverdeling.

 

UX specifieke competenties

We willen zeker niet ontwikkeling van het vakgebied claimen; wij gebruiken deze UX specifieke competenties in onze praktijk en vertalen ze naar design-gerelateerde skills: 
•    Plannen en proces inrichten
•    Onderzoeken en evalueren
•    Conceptualiseren en innoveren
•    Concretiseren en uitwerken

Plannen en proces inrichten

Op basis van de context en klantvraag inrichten van het ontwerpproces en bijbehorende methodieken ten einde waarde toe te voegen voor de (klant) organisatie.

 

Onderzoeken en evalueren

Opzetten en uitvoeren van relevant onderzoek ter ondersteuning van het ontwerpproces.

 

Conceptualiseren en innoveren

Op basis van inzichten te komen tot vernieuwende ideeën waarin zowel het gebruikersbelang als het belang van de (klant) organisatie centraal staat.

 

Concretiseren en uitwerken

Op betekenisvolle en overtuigende wijze waardevolle ontwerpoplossingen concretiseren door het uitwerken van structuur, functionaliteit en visuele detaillering, waarin zowel de gebruikscontext als de waarde van de (klant) organisatie centraal staat.

 

Competenties "mappen" op functies

We hebben 5 basisfuncties bij Keen:
•    User Researcher
•    Service Designer
•    UX Designer
•    Visual Designer
•    UI Designer

Elk van deze functies heeft een groeipad. En voor elke positie in elke lijn gebruiken we dezelfde competenties. Dat betekent dat we de competenties hebben "gemapt" op de functies. Niet alleen op de basisfunctie, dus, maar op elke functie in elk pad.

Het is niet heel complex. Het canvas hiervoor ziet er zo uit:

NL_Position
Canvas van de basisfuncties van Keen Design

Voor elke functie is een andere mix van competenties relevant. De mix voor UX Designer ziet er zo uit:

NL_UX_Designer
Functie UX Designer

Doordat je ervaring opdoet is groei in de relevante competenties niet alleen verwacht maar ook nodig. Bovendien voegen we dan wat competenties toe. Om dit te illustreren zie hieronder de mix voor onze Senior UX Designer:

NL_Senior_UX_Designer
Functie Senior UX Designer

We hebben zo'n mix voor elke design functie in ons bedrijf.

 

Systematische "levelling up"

Ons systeem maakt het best duidelijk wat elke designer nodig heeft om verder te komen in een bepaalde functie. Ze kunnen zich verbeteren in de competenties die ze nodig hebben voor die positie.

Hoe kunnen we je helpen om je te verbeteren? We hebben de competenties vertaald in design-gerelateerde skills. Hoe beter je bent in die skills, hoe hoger je niveau is in de bijhorende competentie(s).

Ik zal over die skills schrijven in mijn volgende blog. Ik hoop je in ieder geval wat inzicht te hebben gegeven in hoe UX Designers stappen kunnen zetten binnen Keen.

Als je de design functies, waar je naartoe kunt groeien binnen Keen, nog niet hebt gezien, lees deze dit blog dat ik erover heb geschreven.

Als wat wij doen matcht met wat jij zoekt in je persoonlijke ontwikkeling als een ontwerper, neem dan een kijkje bij onze open vacatures. En als je blij bent met je huidige situatie, maar je wil meer weten over ons systeem, stuur dan vooral een bericht!

Ik moet vooral niet vergeten om Hans Kemp credits te geven. Hij heeft de competenties beschreven, die wij gebruiken en hij is bij Keen ook dagelijks bezig om collega's verder te brengen.

Hans
Probeer je vooruit te kijken?

Level Up Yourself!

Hans Kemp

Coach