LCP LCP LCP

Wat is een Design Sprint en wat kan het doen voor mijn bedrijf?

Wat is een Design Sprint en wat kan het doen voor...
share-article-arrow-image

Misschien is het woord vaker voorbijgekomen. De ‘Design Sprint’. De trend heeft de laatste jaren steeds meer aan populariteit gewonnen. Iedereen lijkt het te doen. Maar wat is het precies, wanneer gebruik je het en kan het iets voor jouw bedrijf betekenen?

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint is een vier- of vijfdaags proces dat gebruikt wordt om (ontwerp)ideeën te valideren of uitdagingen op te lossen. De Design Sprint, ook wel Sprint genoemd, is in 2010 bij Google ontwikkeld door Jake Knapp. Het proces is geïnspireerd door onder andere design thinking en agile methoden. In 2016 kwam Google Ventures met het boek uit waarin ze het proces van een design sprint beschrijven: “How to solve big problems and test new ideas in just five days” zo luidt de subtitel.

 

Een Design Sprint heeft als doel om zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op risico’s en gebreken van een ontwerp en om vertrouwen te krijgen in het proces. “Fail fast to succeed sooner” is de achterliggende gedachte. Omdat je binnen een week het volledige ontwerpproces doorloopt van probleem tot een geteste oplossing, wordt het vroeg duidelijk of de gekozen ontwerprichting de moeite waard is. Dit kan veel ontwikkeltijd en daarmee geld besparen.

Wanneer kun je een Design Sprint inzetten?

Het gebruik van een Design Sprint kan interessant zijn in verschillende scenario’s:

  • De kick off van een project. Een Design Sprint zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen door gezamenlijk een blik in de toekomst te werpen. Het geeft de mogelijkheid om verschillende richtingen te exploreren en versterkt het team door het intensief samenwerken aan eenzelfde visie en doel.
  • Bij een grote onzekerheid op het gebied van een idee met een middel- of grote impact. Een Sprint geeft hierbij de mogelijkheid om de richting te toetsen en valideren.
  • Bij een groot probleem waar de oplossing nog niet duidelijk is. Met behulp van een sprint kunnen verschillen oplossingsrichtingen worden geëxploreerd.
  • Bij een project met een hoog risico waarbij de oplossing bekend is maar veel tijd, moeite en geld kost. Hierbij kan een Sprint zorgen voor een inschatting en vervolgens afweging van de risico’s.
  • Bij tijdsnood. Een deadline nadert en er is nog geen oplossing beschikbaar. Een Sprint kan zorgen voor een goede oplossing in korte tijd.

Verschillende problemen kunnen in een Sprint worden opgepakt. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Een probleem waar huidige gebruikers tegenaanlopen
  • Een probleem dat al langere tijd in het bedrijf onopgelost blijft, en maar blijft liggen
  • Een nieuwe doelgroep die het bedrijf wil aanspreken
  • Een (te) lage conversie van de website

Het voordeel van het gebruik van een Sprint is dat je na een week een tastbaar resultaat hebt. Op basis van de uitkomsten kunnen vervolgens nieuwe beslissingen worden genomen voor verdere ontwikkeling.

Het bijzondere van een Sprint is dat er de tijd wordt genomen om in één week zowel uit te zoomen op het probleem, als in detail te treden. Tijdens deze gefocuste tijd breng je elementen van verschillende disciplines bij elkaar. De tijdsdruk zorgt ervoor dat er beslissingen worden genomen zodat er getest kan worden. Dit kan anders zijn dan de reguliere processen waarin veel discussies worden gevoerd, waardoor een sprint veel tijd en geld kan schelen.

Hoe werkt een design sprint?

Omdat we bij Keen gebruik maken van de 4-dagenvariant van AJ&Smart zal ik een overzicht geven van hoe zo’n sprint er gemiddeld uitziet.

 

Nederlands

 
Dag 1: probleem vaststellen en idee fase

Op dag 1 ga je in de ochtend in op het probleem. Hierbij is het doel om het probleem helder in kaart te brengen: je bakent het probleem af en kiest de focus voor de Design Sprint.

In de middag ga je aan de slag met het bedenken van oplossingen en ideeën. Iedereen werkt vervolgens één concept individueel uit dat op dag 2 wordt besproken.

Dag 2: beslissen

Alle concepten worden bekeken en er wordt gestemd. Aan het einde van de ochtend wordt er een concept gekozen waarmee de Sprint wordt doorgezet. In de middag wordt er met behulp van een storyboard bepaald wat er op dag 3 geprototyped gaat worden.

Dag 3: prototypen en opzetten van gebruikerstest

Dag 3 staat in het teken van het uitwerken en bouwen van het prototype. Ook wordt er een gebruikerstest opgezet die op dag 4 zal worden uitgevoerd.

Dag 4: testen

Op dag 4 wordt de test met het prototype uitgevoerd. Dit gebeurt meestal met ongeveer vijf gebruikers. Aan het einde van de middag wordt het weekresultaat doorgenomen en worden er volgende actiestappen besproken.

Dit is een algemene opzet van een Sprint. Elke Design Sprint is uniek en wordt gevormd naar aanleiding van de vraag. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om twee dagen de tijd te nemen voor het bouwen van het prototype. Ook kan de facilitator nog tijdens het proces bijsturen.

Wat kan je van een Design Sprint verwachten?

Hoewel het misschien relatief makkelijk klinkt, is er wel de nodige coördinatie en voorbereiding nodig om een Design Sprint goed te laten verlopen. Allereerst moet er een belangrijk en helder probleem zijn wat een week focus waard is. Daarnaast is er een kernteam nodig met verschillende disciplines. Deze bestaat uit een beslisser (zoals de CEO, oprichter of product manager), een financiële-expert, marketingexpert, customerexpert, tech-expert, front- en backend developers en een designexpert.

Deze brede dekking van disciplines zorgt voor brede kennis tijdens de Sprint en inzichten vanuit verschillende perspectieven. De leden van dit kernteam moeten de eerste dagen volledig vrij gepland en aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat de volledige focus en aandacht bij de sprint is.

Een Design Sprint kent een strakke planning. Daarom is het belangrijk om een toegewijde facilitator te hebben. De facilitator is verantwoordelijk voor het proces: het volgen van het schema, de tijd van de opdrachten bijhouden, onnodige discussies voorkomen en de energie hooghouden. Die rol kan Keen op zich nemen.

Ook is het belangrijk om te weten dat aan het einde van een Design Sprint je niet per se de perfecte oplossing in handen hebt. Het is geen magie. Wat je wel hebt is een concrete tastbare oplossing en feedback hierop vanuit de doelgroep. Op basis hiervan kun je beslissingen nemen voor verdere ontwikkeling.

Hoe kan Keen Design helpen met een Design Sprint?

Bij Keen hebben we ervaring met het organiseren en faciliteren van een design sprint. Daarnaast kunnen we ook ontwerpers inzetten die meedraaien in het kernteam vanuit de UX-discipline. Heb je een grote uitdaging binnen je bedrijf of twijfel je of een design sprint jouw bedrijf kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.

Headshot of Julie Pontier Sales New Business
Ben je geïnteresseerd in onze expertise?

Laten we samen een oplossing vinden!

Julie Pontier

Sales