LCP LCP LCP

5 tips om UX Design-teams blijer te maken

5 tips om UX Design-teams blijer te maken
share-article-arrow-image

UX Design is een zeer creatief beroep met bewezen UX Design-processen. Als manager van een UX-team geef je leiding aan een groep getalenteerde mensen, elk met unieke specialisaties en expertises. Je hebt ze aan verschillende projecten toegewezen, zodat ze hun vaardigheden en expertise optimaal kunnen inzetten, en je verwacht dat ze hun werk met plezier zullen doen. Tot je verbazing merk je echter dat je team van getalenteerde ontwerpers niet blij is, maar juist een lage moreel heeft. Ontwerpers voelen zich gedemotiveerd en niet verbonden met het team, met als resultaat dat de kwaliteit van hun werk eronder lijdt. 

Als goede UX-manager wil je er alles aan doen om je medewerkers blijer te maken op het werk en hun moreel te verbeteren. Hier volgt een analyse van factoren die de meeste invloed hebben op UX Design-teams, en tips om je medewerkers tevredener en gelukkiger te maken op het werk. 

 

Een paradigmaverschuiving

De meeste organisaties hebben een paradigmaverschuiving nodig in de manier waarop naar de rol van UX Designers wordt gekeken. Vaak wordt UX Design beschouwd als een soort productiedienst die door individuele ontwerpers wordt aangeboden. UX Design wordt niet gezien als het resultaat van een reeks methodische processen, zoals productontwikkeling bijvoorbeeld. Om hoogwaardige resultaten te kunnen leveren, moeten ontwerpers nauw met elkaar samenwerken, de processen voor UX Design volgen, samen ideeën bedenken en innoveren, en elkaars werk beoordelen. Als ontwerpers worden geacht hun eigen processen opzij te schuiven en domweg de schermen te maken die door anderen zijn bedacht, wordt hun werk uitgekleed en voelen ze zich logischerwijs ontevreden. Dit is voor geen enkele organisatie wenselijk.

Om iets te veranderen aan een dergelijke situatie, is het belangrijk om ontwerpers te erkennen als onderdeel van een ontwerpcommunity, ze te ondersteunen in hun processen en ze kansen te bieden om met elkaar samen te werken — zelfs als hun projecten niet aan elkaar zijn gerelateerd. Als je eenmaal voor deze koers hebt gekozen, zijn dit 5 tips die van pas kunnen komen om direct actie te ondernemen.

Tip 1: Stimuleer een cultuur van samenwerking

Zorg dat je ontwerpers regelmatig als team kunnen samenwerken. Laat ze niet alleen elkaars werk beoordelen, maar bied ze ook de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen. Voorkom dat ontwerpers dubbel werk doen als ze bezig zijn met dezelfde of vergelijkbare taken in verschillende projecten. Zorg dat ontwerpers bij een andere ontwerper terechtkunnen als ze vastlopen in hun werk. Organiseer regelmatig teambuildingactiviteiten. Als ontwerpers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een ontwerpcommunity, heb je je doel bereikt. 

Tip 2: Erkennen en belonen

Geef ontwerpers regelmatig de gelegenheid om hun prestaties onder de aandacht te brengen en hun ideeën te presenteren. Erken en beloon uitzonderlijke bijdragen. Beloon leren en het delen van kennis. Moedig teamleden aan om hun werk in het team te bespreken. Beschouw teampresentaties als een factor die bijdraagt aan de groei van medewerkers. Bied ontwerpers de kans om deel uit te maken van de grotere UX Design-community. 

 

Whitepaper

 

Tip 3: Gestructureerde processen

Als ontwerpers kunnen rekenen op een duidelijke structuur binnen het team en in de processen die ze bij hun werk moeten volgen, kunnen ze hun werk op een professionele manier uitvoeren. Bijvoorbeeld:
  • Als het in een organisatie gebruikelijk is om leden van het UX-team te betrekken bij de gebruikersonderzoeksfasen van productontwikkeling, voelen ontwerpers zich gelijkwaardige partners in het proces, in plaats van alleen maar dienstverleners.  
  • Als er processen zijn om de voortgang van hun werk te volgen, voelen teamleden zich verantwoordelijk en stellen ze zich professioneler op.
  • Bied ruimte voor creativiteit. Als een project wordt gedefinieerd als de productie van schermen voor een app, krijgen ontwerpers het idee dat ze hun creativiteit niet kwijt kunnen. Maar als er vaste ontwerpprocessen zijn, wordt elk project een uitdaging.

Tip 4: Bied mogelijkheden voor professionele ontwikkeling

Het is belangrijk dat UX-managers ervoor waken dat ontwerpers niet stagneren in hun werk. Stimuleer een cultuur van levenslang leren. Bied je team de mogelijkheid om belangrijke conferenties bij te wonen, cursussen te volgen en certificeringen te behalen. Dit vergroot het professionele zelfvertrouwen van ontwerpers en hun betrokkenheid bij het team. 

Tip 5: Besteed aandacht aan de balans tussen werk en privé

Dit is een tip voor elk team of elke organisatie, maar vooral een gevoelig punt voor mensen in gespecialiseerde beroepen. Het fysieke en mentale welzijn van medewerkers is essentieel voor het leveren van werk van hoge kwaliteit, vooral in een zeer specialistisch en creatief vakgebied als UX Design. Moedig teamleden aan om te vertellen hoe het met ze gaat, zonder bang te zijn voor een oordeel of negatieve gevolgen. Zijn ze voortdurend gestrest om deadlines te halen? Probeer uit te zoeken waardoor dit zou kunnen komen. Luister naar je medewerkers, wees alert op eventuele alarmsignalen en onderneem tijdig actie. 

 

Je kunt ook overwegen te investeren in een tool waarmee je je team meer structuur kunt bieden, ontwerpprocessen kunt opzetten en samenwerking kunt bevorderen. Dat is precies waar Design Studio van Keen Design voor bedoeld is. Lees meer informatie over het programma.

Quote_Julie_Keen_Design
Heb je een vergelijkbare uitdaging?

Laten we samen een oplossing vinden!

Julie Pontier

Sales Consultant