LCP LCP LCP
Case study

Forview

Header_Keen_Health_Forcare

Het Verbeteren van de gebruikersinterface van een medisch softwareproduct om gezondheidswerkers betere toegang te geven tot klinische informatie

01

Onze klant

Forcare is een softwarebedrijf dat producten en diensten levert aan de gezondheidszorgsector. Het is sindsdien overgenomen door Philips Healthcare. Zij richten zich op interoperabiliteit tussen IT-systemen in de gezondheidszorg.

Hun Forview-product geeft toegang tot klinische informatie in een zogenaamde Health Information Exchange, waardoor medisch personeel de klinische documenten van een patiënt kan opzoeken en raadplegen in zijn elektronische patiëntendossier.

02

De uitdaging

Forview had al een succesvolle versie van Forcare op de markt gebracht, maar bij de productontwikkeling lag de nadruk volledig op de functionaliteit en niet op de gebruiker. Vandaar het verzoek om de gebruikersinterface van Forview te verbeteren.

o H

03

Onze oplossing

Door onze 5-3-1 methodologie toe te passen, konden we verschillende mogelijke oplossingen onderzoeken en tot het ideale ontwerp komen waarmee alle stakeholders konden instemmen. We hebben verschillende interactieconcepten gecreëerd en de stakeholders hebben die verfijnd en de beste gekozen.

Forcare software Forcare software Forcare software

Forcare software

Forcare software

Forcare software

Proces

5-3-1 

Door het toepassen van onze 5-3-1 methodologie konden we verschillende mogelijke oplossingen onderzoeken en creëerden we verschillende interactieconcepten waaruit de stakeholders konden kiezen. Hetzelfde 5-3-1 proces hebben we toegepast op visueel design en stijlbepaling. Met behulp van stijlborden presenteerden we drie mogelijke stijlen en de stakeholders kozen de beste. De ontwikkelaars van Forcare ontwikkelden de concepten vervolgens tijdens hun sprints. Keen Health-designers woonden elke sprint bij om te helpen bij het oplossen van eventuele problemen op het gebied van interactieontwerp en visueel ontwerp.

Tijdens deze fase worden gebruikers uitgebreid betrokken om input te verzamelen, maar ook om ideeën te testen. Op die manier maken wij gebruik van de kennis en ervaring van de gebruikersgroep.

In dit proces worden de belangrijkste thema's blootgelegd (gemiddeld zijn dat er 4 à 5) die invloed hebben op het gebruik van het product. Voor deze hoofdthema's worden vervolgens oplossingsrichtingen uitgewerkt. Deze kunnen op een zeer abstract niveau bestaan of gedetailleerd zijn uitgewerkt, maar als groep bepalen zij de kern van het product.

We u

Keen_Design_040
Keen_Design_019

Resultaten

Activiteiten 

  • Sessies met stakeholders
  • Interactie design
  • Visueel design

Deliverables

  • Storyboards
  • Wireframes
  • Interactie specificaties
  • Visueel design
  • Stijlgids

Toegepaste expertise

Customer Journey-1
Customer Journey Mapping

Customer Journey Mapping is cruciaal bij het werken met klantprocessen.

UX Concept-2
UX Concept

Sterke conceptuele beslissingen om één ervaring te creëren in plaats van op zichzelf staande transacties.

UX Architecture-1
UX Architectuur

Werken met het ontwerpsysteem van het bedrijf om de visuele stijl te bepalen.

Style Determination
Stijlbepaling

Werken met het ontwerpsysteem van het bedrijf om de visuele stijl te bepalen.

UI Design-1
Schermontwerp

Het maken van daadwerkelijke schermen als onderdeel van het gedigitaliseerde proces.

User Testing
User Testing

Constante gebruikerstests om het gewenste effect te garanderen.

Headshot of Julie Pontier Sales New Business
Heb je een vergelijkbare uitdaging?

Laten we samen een oplossing vinden!

Julie Pontier

Sales