LCP LCP LCP

Strategieën om het moreel van je UX-team te verbeteren

Strategieën om het moreel van je UX-team te...
share-article-arrow-image

Een van de meest voorkomende uitdagingen waarmee leidinggevenden van User Experience (UX)-teams te maken krijgen, is het lage moreel onder ontwerpers. Hoewel ze de kans krijgen om aan uitdagende projecten te werken, zijn ontwerpers vaak ontevreden op het werk. Ze voelen zich ondergewaardeerd en overbelast, omdat ze professioneel niet worden uitgedaagd. De kwaliteit van hun werk lijdt hieronder.

Ze hebben te maken met allerlei obstakels, zoals krappe deadlines en een hoge werkdruk, en kunnen daarmee bij niemand terecht. Hierdoor worden ze ongelukkig en kijken ze uit naar een andere baan. Tegelijkertijd zijn andere teams, zoals Product Engineering, ontevreden over het werk van het ontwerpteam. Ze begrijpen niet waarom de UX niet van betere kwaliteit is, terwijl ze er specifiek UX Designers aan het team zijn toegewezen. 

Wat kun je als UX-manager doen om de situatie te veranderen?

De eerste stap is het begrijpen van de uitdagingen waarmee je team wordt geconfronteerd. UX Design is een ontwerpdiscipline met een eigen dynamiek. Het is essentieel om inzicht te hebben in de basisprincipes van het ontwerpvak voordat je probeert een laag moreel in het team aan te pakken. 

 

Inzicht in de dynamiek van een UX-team

UX Designers zijn creatieve professionals die bepaalde processen volgen om innovatieve ontwerpen te bedenken waarmee ze gebruikers ondersteunen. UX Design is een samenwerkingsproces waarbij talloze stakeholders betrokken zijn, van gebruikers tot productontwikkelaars. Naast samenwerking tussen verschillende teams, moeten UX Designers elkaar ook binnen het team ondersteunen.  

 

Whitepaper

 

Uitdagingen waarmee UX-teams worden geconfronteerd

De belangrijkste uitdagingen waarmee UX Designers te maken hebben, en die dus van invloed zijn op het moreel van het UX-team, kunnen grofweg in de volgende categorieën worden ingedeeld. 

Het ontbreken van een community van ontwerpers

Ontwerpers werken vaak in silo's, met minimale interactie met andere ontwerpers binnen de organisatie. Hoewel ze volgens de hiërarchie van de organisatie soms dezelfde UX-manager hebben, voelen ze zich niet echt verbonden met andere teamleden. Dit leidt tot het ongewenste effect dat ontwerpers op hun eigen eilandje werken, zonder enig communitygevoel. Als er iets misgaat, worden ze niet geholpen en als het goed gaat, worden ze niet gewaardeerd.  

Onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden

UX Design is eigenlijk een verzamelterm voor verschillende subdisciplines die onder User Experience vallen. Interactieontwerp, visueel ontwerp en informatieontwerp vallen bijvoorbeeld allemaal onder de overkoepelende term 'UX Design'. Het ontbreken van duidelijk afgebakende rollen en verantwoordelijkheden in een team, leidt tot een chaotische werkomgeving waarin iedereen het gevoel heeft door anderen op de tenen te worden getrapt. De rollen en verantwoordelijkheden van een UX Designer zijn bovendien onduidelijk voor mensen buiten het UX-team, wat ook tot spanningen kan leiden. Daarom is het belangrijk om de voornaamste rollen en verantwoordelijkheden binnen een ontwerpteam duidelijk vast te leggen.

Behandeld worden als een productleverancier

In veel organisaties wordt UX Design beschouwd als een dienst voor productontwikkeling. Engineers leggen vaak voorwaarden op hoe een UX Design gebaseerd moet zijn op hun eigen productontwerp. UX Designers worden minimaal of zelfs nauwelijks betrokken bij de beginfase van het proces: de fase waarin ze inzicht hadden kunnen krijgen in de knelpunten en vereisten van gebruikers, wat de richting van een project had kunnen beïnvloeden. Hierdoor vinden UX Designers dat hun werk ondergewaardeerd wordt. En omdat tijd kostbaar is, voelen ontwerpers bovendien de druk om hun werk af te maken zonder al te veel lastige vragen te stellen. Het komt ook vaak voor dat UX Designers essentiële stappen in hun ontwerpproces moeten overslaan, zoals conceptueel modelleren, waardoor hun werk wordt uitgekleed. 

 

Strategieën om het moreel te verbeteren

Zodra je een goed beeld hebt van de dynamiek van een UX-team en de uitdagingen waarmee ontwerpers worden geconfronteerd, is het tijd om proactief stappen te zetten om de situatie te verbeteren. De volgende strategieën zijn gebaseerd op een diep inzicht in het ontwerpproces en dragen bij aan het ontwikkelen van een team met gelukkige en gemotiveerde ontwerpers, die ontwerpen van hoge kwaliteit produceren om je producten en diensten optimaal te ondersteunen.

Een duidelijke teamstructuur en duidelijke processen

Eén van de belangrijkste vereisten voor een goed functionerend team, is een duidelijke afbakening van de rollen en verantwoordelijkheden. Een gebrek hieraan leidt tot misverstanden en wrijving binnen het team, en onduidelijkheid bij externe teamleden. Als er geen duidelijk beoordelingsproces bestaat, kan een ontwerper het bijvoorbeeld ongepast vinden dat een teamlid feedback geeft op een ontwerp. Of een extern teamlid kan het opvatten als onwil wanneer een interactieontwerper weigert een icoon te ontwerpen. Lees ons artikel 'Een succesvol UX Design-team bouwen > Processen en workflows voor ontwerpteams' voor meer informatie.

Teambuilding en samenwerking

In de meeste bedrijven worden ontwerpers aan verschillende projecten toegewezen, waarbij er nauwelijks sprake is van interactie terwijl ze aan hun projecten werken. Als gevolg hiervan voelen ontwerpers zich vaak weinig verbonden met hun team. Er zijn dingen die je als UX-manager kunt doen om samenwerking te bevorderen. Als ontwerpers samenwerken, leidt dit immers tot meer ruimte voor het ontstaan van ideeën, het gezamenlijk oplossen van problemen, het vaststellen van best practices en groei binnen het vak. Stel je bijvoorbeeld een situatie voor waarin een junior ontwerper door een lid van het productontwikkelingsteam onder druk wordt gezet om een bepaald ontwerp te maken dat niet aansluit bij de ontwerpprincipes. Als de junior ontwerper een team achter zich heeft staan en een senior ontwerper of Design Architect om hulp kan vragen, kunnen er effectievere gesprekken met het productteam worden gevoerd die leiden tot een bevredigende oplossing. Bij gebrek aan dit soort ondersteuning, zou de junior ontwerper hoogstwaarschijnlijk zonder goed gesprek akkoord gaan met het ontwerp van de ontwikkelaar en geen goed gevoel hebben over het werk. Er zijn veel van dit soort situaties waarmee ontwerpers in hun dagelijks werk te maken krijgen en die het belang van een sterke ontwerpcommunity aantonen.  

Om het teamgevoel te bevorderen, is het belangrijk dat ontwerpers regelmatig samenwerken in een omgeving die daarvoor bedoeld is. Design Studio Time van Keen Design biedt ontwerpers een handige oplossing om als team samen te werken, ongeacht hun fysieke locatie. 

Erkennen en belonen

Erkennen en belonen zijn beproefde strategieën om het moreel in een team te verbeteren. Bied ontwerpers de mogelijkheid om hun werk te presenteren en beloon goede bijdragen. Als je dit regelmatig doet, blijven ontwerpers gemotiveerd om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren en dit met het team te delen. Stimuleer teamleden om niet alleen hun ontwerpen te delen, maar ook hun vakkennis. Organiseer bijvoorbeeld lunchbijeenkomsten waarbij ontwerpers verschillende onderwerpen kunnen bespreken, zoals een moeilijk ontwerpprobleem waaraan ze hebben gewerkt, een creatieve oplossing die ze hebben ontworpen of een geavanceerde nieuwe ontwerptechnologie. Andere goede beloningen voor ontwerpers, zijn het bezoeken van professionele conferenties en workshops, zoals de meest recente UX Horizons-conferentie van vorig jaar. Als leidinggevede van een UX-team ben je wellicht ook geïnteresseerd in onze blog 7 essentiële vaardigheden voor leidinggevenden van UX-teams.

 

In het kort

Het is belangrijk dat je eerst de dynamiek van het ontwerpproces en de verschillende specialismen binnen UX Design begrijpt. Dit geeft je inzicht in de uitdagingen waarmee je ontwerpers worden geconfronteerd en de redenen waarom ze mogelijk gedemotiveerd raken. Vervolgens ben je klaar om de genoemde strategieën te gebruiken om het moreel van je ontwerpteam te verbeteren. Benieuwd naar praktische tips om de tevredenheid van je team te vergroten?

Quote_Julie_Keen_Design
Heb je een vergelijkbare uitdaging?

Laten we samen een oplossing vinden!

Julie Pontier

Sales Consultant