LCP LCP LCP
Details

Disclaimer

Keen_Design_097

Dit is waar we duidelijk willen zijn over de inhoud van onze website.

Disclaimer

Wij van Keen Health vinden het belangrijk dat de inhoud van deze website juist en betrouwbaar is. Het is echter moeilijk te garanderen dat deze inhoud altijd vrij van fouten zal zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die daar wordt verstrekt.

Jij bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag alleen door jou worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie over te dragen, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. De vrijheid om de inhoud van deze website te reproduceren is niet verleend: alle rechten zijn voorbehouden. Indien je de informatie in enige vorm wenst te hergebruiken, neem dan contact met ons op. Het Nederlands recht is van toepassing.

Keen Health behoudt zich het recht voor om de site (of delen ervan) te allen tijde te wijzigen of aan te passen.