LCP LCP LCP
Details

Disclaimer

Wij van Keen Design vinden het belangrijk dat de inhoud van deze website juist en betrouwbaar is. Het is echter moeilijk te garanderen dat deze inhoud altijd foutloos zal zijn. Aan de daar verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

U bent verantwoordelijk voor de selectie en het gebruik van de informatie. De informatie mag alleen door jou worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie over te dragen, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. De vrijheid om de inhoud van deze website te reproduceren is niet verleend: alle rechten zijn voorbehouden. Als u de informatie in welke vorm dan ook opnieuw wilt gebruiken, neem dan contact met ons op. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Keen Design behoudt zich het recht voor om de site (of delen daarvan) te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

KeenSoftware_LevelUp_Jan12_001