UX Maturity Review

Wat is de status van UX Design in de organisatie en welke
stappen kunnen we zetten om UX verder te ontwikkelen?
ico_design

Maturity Review

Het doel van deze UX Maturity Review is om de huidige stand van zaken van de UX design competenties binnen de organisatie vast te stellen en tot een advies te komen over de stappen die hierin genomen kunnen worden.

 

Waarom

Wanneer management het toenemende belang van UX Design erkent en de benodigde competenties wil opbouwen en borgen binnen de organisatie, is het van belang te weten wat het huidige niveau van UX Maturity is, zodat kan worden vastgesteld welke stappen genomen moeten worden om UX Design in de organisatie verder te ontwikkelen.

 

Hoe

In deze eerste inventarisatie ligt de focus vooral op de inrichting van het ontwerpproces en de integratie van het UX design process in de verschillende teams en stakeholders binnen de organisatie.

Natuurlijk wordt dit voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten en design sensitiviteit bij de individuele medewerkers (waaronder UX designers) en stakeholders in de organisatie. In het eindresultaat van deze review zal dit dan ook zeker meegenomen worden.

 

Wat

De activiteiten die wij uitvoeren zijn:

Analyse

De eerste fase is een serie individuele vraaggesprekken met zorgvuldig gekozen stakeholders in de organisatie, waarin de vraag wordt onderzocht hoe er op dit moment met UX Design wordt omgegaan in diverse teams en hoe er wordt gekeken naar design door de verschillende stakeholders. Dit wordt voorafgegaan door een enquête waarin een aantal feitelijkheden worden uitgevraagd.

Workshop

In de tweede fase organiseren we een workshop waarin we eerst de uitkomsten uit de eerste fase analyseren en deze inzichten zullen doorvertalen naar mogelijke stappen om de integratie van het ontwerpproces binnen de organisatie te verbeteren.

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de voorgaande stappen leveren we een advies op in de vorm van een debrief (presentatie) en een beknopte presentatie met daarin conclusies en concrete aanbevelingen.