Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Wij als Keen Health vinden het belangrijk dat de inhoud van deze site klopt en betrouwbaar is. Toch is het erg lastig om te garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door jou worden gebruikt. Je mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten zijn voorbehouden. Neem contact met ons op als je de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Keen Health behoudt zich het recht voor om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

 

Privacy

Als Keen Health vinden we je privacy belangrijk. Je kunt erop rekenen dat je contactgegevens veilig zijn bij ons. Dit willen we graag uitleggen in deze privacyverklaring. Het gaat hierbij om de gegevens met betrekking tot onze website en onze nieuwsbrieven.

Op onze website staan links naar pagina’s van derde partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de sites waarnaar wordt verwezen.

Er zijn verschillende momenten waarop wij gegevens over je verzamelen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • Je bezoekt een van onze websites
  • Je schrijft je in voor een van onze nieuwsbrieven
  • Je gebruikt het contactformulier op een van de websites
  • Je schrijft je in als deelnemer van een door ons georganiseerd evenement.

 

Bezoek websites

Bij bezoek aan de websites worden IP-adres en indien mogelijk een bedrijfsnaam geregistreerd. Dit doen we omdat we willen zien wie er interesse heeft in onze diensten en we hopen onze website hiermee te kunnen optimaliseren. We gebruiken hiervoor een online analysetool van een externe partij.

Nieuwsbrieven

Wanneer je je inschrijft voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven, wordt je naam en
e-mailadres geregistreerd zodat we je deze kunnen sturen. Je naam wordt bewaard totdat je je afmeldt. We gebruiken voor de verwerking van de nieuwsbrieven een campagnetool van een online dienstaanbieder. Daarin worden bovengenoemde gegevens bewaard.

Contactformulier

Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier, wordt dit als e-mail naar ons toegestuurd. De gegevens worden niet op de site opgeslagen, maar wel op onze mailserver. Deze gegevens delen we niet met anderen.

Deelnemers van evenementen

Bij inschrijving voor een evenement bewaren wij je gegevens om met je te kunnen communiceren over het evenement. Deze staan enkel op onze externe file-server en worden tot twee maanden na het event bewaard. Deze gegevens delen we niet met derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er zoveel mogelijk aan om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens en maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot je gegevens en is de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd.

Cookies en trackers

Onze website maakt gebruik van cookies. Ook wordt er bij bezoek je IP-adres geregistreerd voor statistische doeleinden. Indien mogelijk wordt een bedrijfsnaam hieraan gekoppeld.

Jouw rechten

Opgeslagen gegevens over jou zijn van jou. Je mag ons dan ook vragen om inzage hierin of ons verzoeken om deze gegevens te verwijderen, aan te passen, aan te vullen of te verplaatsen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Dit kan door middel van een bericht naar je contactpersoon, via het contactformulier op de website, via een e-mail naar contact@keendesign.nl of door te bellen naar +31 30 214 80 24.