Aanpak

Wij doen aan user experience design en gaan daarin verder dan gebruiksvriendelijkheid en styling 

ico_aanpak_standard-1

Standaard

In de basis ziet ons ontwerptraject er zo uit:

  1. Analyse
  2. Globaal ontwerp
  3. Detail interactieontwerp
  4. Visual design
  5. Prototyping

Soms netjes achter elkaar, maar meestal maken we gebruik van een multidisciplinair team, waarvan de leden naast elkaar werken en elkaar versterken.

Elk project is echter weer anders en daarmee ook de gekozen aanpak. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de uitdaging, de klant, de klantorganisatie, beschikbare tijd, andere stakeholders, enzovoort.

ico_aanpak_agile-1

Agile en Sprint Nul

Steeds meer projecten worden op een ‘agile’ manier aangepakt. Dat betekent in de meeste gevallen dat een project in korte sprints van 2 of 3 weken iteratief en incrementeel tot een eindproduct komt.

Onze ontwerpwerkzaamheden passen daar prima in. Onze ervaring leert echter dat het niet voldoende is om een ontwerper in een sprint te parachuteren en op het beste te hopen. Een product heeft een stevig fundament nodig, waarin de grote lijnen al zijn uitgedacht voordat de ontwikkelaars aan de slag gaan. Dit realiseren wij met een goede ‘Sprint Nul’.

Daarmee zorgen de ontwerpers ervoor dat de product owner (en diens achterban) een duidelijk en gedragen beeld heeft van de grote lijnen van het product. Bijkomend voordeel is dat de ontwikkelaars de omtrek kunnen zien van de eindoplossing, wat veel onzekerheid wegneemt.

Na de ‘Sprint Nul’ ontwerpen wij alle detailschermen in de sprints erna. Daarbij lopen de ontwerpers steeds 1 sprint voor op de ontwikkelaars. Die ontwikkelaars beginnen dus elke sprint met een duidelijk beeld van wat zij moeten bouwen.

ico_aanpak_design_sprint-1

Design Sprint

De design sprint is een door Google Ventures ontwikkelde brainstormmethode. Deze levert in vijf dagen een uitgewerkt en getest prototype op. Ideaal om in korte tijd en voor weinig geld nieuwe business ideeën te testen. Daarnaast ook een mooie manier om de mensen van Keen Design te leren kennen.

ico_aanpak_5-3-1-1

5-3-1

5 – 3 – 1 is een manier om in relatief korte tijd meerdere oplossingsrichtingen te onderzoeken. In dit proces werken wij eerst 5, dan 3 en tenslotte 1 ontwerpen uit.

Je zet het in als er meerdere oplossingen zijn voor de grote uitdagingen in het ontwerp. Daarnaast is het bijzonder nuttig als meerdere stakeholders een ander inzicht en andere mening hebben, en zij bij elkaar gebracht moeten worden.

ico_aanpak_1-10-100

1-10-100

1 – 10 – 100 is een manier om snel helderheid te krijgen over eisen en wensen door ze meteen (= op dag 1) om te zetten naar een ontwerp. De stakeholders stellen eisen en wensen bij aan de hand van het ontwerp, met als resultaat een tweede versie. Daarin wordt ook de input van echte gebruikers meegenomen.

Je zet het in als eisen en wensen nog onvoldoende zijn uitgewerkt, bijvoorbeeld omdat de effecten ervan moeilijk zijn in te schatten. Je zet het ook in als je snel een beeld wilt krijgen van de uiteindelijke oplossing, om met minimaal risico te kunnen beslissen over GO of NO GO.