Cases

Cyclomedia

Street Smart

Wij willen ons oude op Adobe Flash gebaseerde product omzetten naar HTML5 en willen de user interface daarbij grondig herzien zodat een aantal nieuwe functies mogelijk wordt en een aantal bruikbaarheidsknelpunten worden opgelost. Ontwerp voor ons zo’n realiseerbare nieuwe user interface.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

 

Oplossing

Cyclomedia verzamelt en verwerkt luchtfoto’s en panorama beeldmateriaal op straatniveau. Cyclomedia biedt deze aan aan organisaties die dit nodig hebben voor hun dienstverlening op het gebied van infrabeheer, openbare ruimte en onroerend goed. Het materiaal van Cyclomedia is geschikt voor nauwkeurige metingen en plaatbepalingen.

Het beeldmateriaal kan ontsloten en gebruikt worden middels plugin’s in GIS applicaties, maar Cyclomedia heeft ook een eigen online 360 graden viewer (Globespotter). Deze viewer, waarmee ook metingen gedaan kunnen worden, maakt nog gebruik van Adope Flash, maar wordt nu herbouwd naar HTML5. Keen is gevraagd om het concept te heroverwegen en een nieuw eigentijds design te maken.

Keen maakt in dit traject gebruik van een 1-10-100 aanpak, waarbij in 3 iteraties de user interface in meer detail wordt uitgewerkt. In de eerste iteratie heeft Keen als input een design sessie met stakeholders van de organisatie. De gehoorde requirements worden vertaald naar een aantal schetsen van de belangrijkste schermen. In de 10 fase werden gebruikers van het systeem geïnterviewd en werden de requirements gevalideerd en verrijkt met user requirements. Aan het einde van deze iteratie stond er een gedetailleerder klikbaar prototype (wireframes) van de belangrijkste flows. Dit prototype illustreerde het nieuwe beoogde concept. Ook is in de 10 fase de visuele stijl bepaald.

In de 100 fase wordt het product gerealiseerd middels een agile implementatie-traject. Keen heeft meegewerkt in een aantal sprints van het agile ontwikkeltraject en de vormgeving van een aantal schermen in detail uitgewerkt. Het product is onder de nieuwe naam StreetSmart op de markt gebracht.

cyclomedia-portfolio_1

cyclomedia-portfolio_2

cyclomedia-portfolio_3

Kerngegevens

Klant
Cyclomedia

Branche
Software development

Platform(en)
Software


Activiteiten

  • Requirements verzamelen
  • Interactie ontwerp
  • Visueel ontwerp
  • Front-end Development

Deliverables

  • Wireframes
  • Styleboards
  • Visueel ontwerp/stijlgids
  • HTML/CSS
contactpersoon_julie_pontier Julie Pontier
030 – 214 80 24
welkom@keen.design
Wij komen graag langs om met u mee te denken.