Cases

Nederlands Jeugdinstituut

Corporate website

Onze website past niet meer bij de nieuwe strategie van onze organisatie. Help ons met het maken van een vertaalslag van de nieuwe strategie naar de website.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

 

Oplossing

Het Nederlands Jeugdinstituut is hèt kennisinstituut voor professionals werkzaam in de jeugdzorg in Nederland. Professionals in de jeugdzorg raadplegen het NJi en dus ook haar website op het moment dat men kennis nodig heeft.

Onder andere door een terugtredende overheid en met name de transitie in de zorg is het noodzakelijk dat het Nji haar strategie aanpast. De website moet hierbij een belangrijk instrument blijven en daardoor aangepast worden zodat de site de strategie blijft ondersteunen. Het team van Keen is gestart om allereerst een goede vertaalslag te maken van de strategie naar de site. Hiervoor zijn strategiesessies georganiseerd. Daarnaast heeft Keen de (deels beschikbare) persona’s en het informatieontwerp verder uitgewerkt. Verder heeft Keen gebruikersonderzoek gedaan door diverse gebruikers uit verschillende doelgroepen te interviewen.

Al deze input heeft Keen gebruikt om het nieuwe concept en de nieuwe site te ontwerpen. Naast de interactie is ook een nieuwe visuele stijl ontworpen die toegepast is op de interactieontwerpen. Het team van Keen heeft, daar waar nodig, een begeleidende rol gespeeld bij de bouw van de nieuwe website.

nji-groot_1

nji-groot_2

nji-groot_3

Kerngegevens

Klant
Nederlands Jeugdinstituut

Branche
Non-profit

Platform(en)
Website


Activiteiten

 • Strategie sessie
 • Uitwerken persona's
 • Uitontwerpen informatieontwerp
 • Interviews en workshops
 • Interactie ontwerp
 • Visueel ontwerp
 • Bouwbegeleiding

Deliverables

 • Persona's
 • Informatieontwerp
 • Wireframes
 • Gelaagde PSD's
 • Specificaties
contactpersoon_julie_pontier Julie Pontier
030 – 214 80 24
welkom@keen.design
Wij komen graag langs om met u mee te denken.