Cases

Gemeente Woerden

Woerden Wijzer

De gemeente Woerden wil haar inwoners ook op een digitale manier ondersteunen waardoor zij op een zo eenvoudig mogelijk manier maximaal regie kunnen voeren. Dit wordt concreet door inwoners toegang te geven tot alle beschikbare informatie, aanvragen te doen, voortgang te monitoren et cetera.

Heeft u een vergelijkbare case?

Neem contact op

 

Oplossing

Vanuit de Woerdense politiek is de behoefte ontstaan aan een 'upgrade' van onlinemiddelen voor de inwoners van Woerden. Dit moet een allesomvattende online dienstenset worden, onder de naam 'Inwonercloud'. Een van de diensten die in deze Inwonercloud een plek moet krijgen, is de website woerdenwijzer.nl. Daarin moet een sociale kaart worden opgenomen, en willen we een beveiligde 'mijn omgeving'. Inwoners moeten alle informatie kunnen vinden over tal van inhoudelijke zaken, aanbod dat beschikbaar is, procedures en wet en regelgeving, een zorgaanvraag kunnen indienen, en het verloop van de aanvraag kunnen volgen.

Keen heeft de 'Inwonercloud' concreet gemaakt in een herontwerp en een nieuw concept voor woerdenwijzer.nl, zodat deze de basis wordt voor de rest van de online dienstenset. Dit omvatte een andere benadering van de website, die nu user centered is opgezet. Keen deed dit door UX-onderzoek, zoals interviews met inwoners van de gemeente Woerden en gebruikerstesten om al in het vroegste stadium de concepten te verifiëren tot en met het doortesten van het eindontwerp. Met dit onderzoek als input is een aantal iteraties met verschillende afstemmomenten met de gemeente Woerden de website ontworpen. Daarnaast zat er een extra uitdaging vanwege het integreren van een sociale kaart via een API. Aansluitend heeft Keen de bouw begeleid om te borgen dat dat ontwerpen ook daadwerkelijk gerealiseerd werden.

woerden_wijzer_1

woerden_wijzer_2

woerden_wijzer_3

woerden_wijzer_4

Kerngegevens

Klant
Woerden Wijzer, uitvoeringsorgaan voor het zorgdomein van de Gemeente Woerden

Branche
Overheid

Platform(en)
Software


Activiteiten

  • Concrete vertaling van het concept
  • Requirements verzamelen
  • Interactie ontwerp
  • Visueel ontwerp
  • Bouwbegeleiding
  • User tests

Deliverables

  • Wireframes
  • Styleboards

Interesse?

contactpersoon_iwan_cuijpers Iwan Cuijpers
030 – 214 80 24
iwan.cuijpers@keendesign.nl
Wij komen graag langs om met u mee te denken.