header-keen-health2
Keen Health

Samenwerken aan gezondheid

geschreven door
Rik Vegt

Geschreven door

Rik Vegt - mei 2021

3 minute read

Een huisarts schrikt tegenwoordig niet meer van patiënten die zelf al van alles hebben opgezocht op Google over hun gezondheidsklachten. Gezondheid is meer en meer een samenwerking geworden. Toch zitten tijdens een consult de arts en de patiënt vaak nog letterlijk tegenover elkaar. En die medisch specialist heeft dan zowel aandacht voor de persoon als voor zijn computer. Ongetwijfeld vaak noodzakelijk, omdat de arts de medische geschiedenis van de cliënt wil inzien of een recept moet uitschrijven. Maar die dubbele interactie heeft ook invloed op het contact.  

 

Houding  

In sommige ziekenhuizen wordt aanbevolen om met patiënten onder een hoek te zitten in plaats van tegenover elkaar. Dit om de samenwerking te benadrukken en de patiënt inzicht te geven in wat er allemaal op het scherm gebeurt. In veel gevallen is een patiënt namelijk net zo goed een gebruiker van de techniek in de zorg. In dit geval een patiëntendossier, maar daar eindigt het niet. 

Een ander voorbeeld. Toen mijn vader na een kijkoperatie in de uitslaapkamer lag, sloeg op een gegeven moment een apparaat alarm. Schrik in zijn ogen: wat is dit? Het duurde even voordat er een verpleegster rustig aan kwam lopen en de sensor op zijn vinger rechtzette. “Gebeurt vaker”. Voor wie was dat alarm bedoeld? Het kwam bij mijn vader vandaan, maar wat moet hij ermee? 

Je hoeft niet aan de knoppen te zitten om medegebruiker te zijn van techniek.

Secondary user experience  

Technologie en software beïnvloeden iemands werkwijze. Wanneer er bij het ontwerp geen rekening wordt gehouden met de verschillende (eind)gebruikers, kan dit leiden tot onwenselijke situaties. In de gezondheidszorg is menselijk contact van wezenlijk belang. Technologische oplossingen zouden juist daarom de menselijke interactie moeten ondersteunen, in plaats van in de weg staan. 

Dit wordt ook wel het ontwerpen voor de Secondary User Experience 

genoemd, de gebruikerservaring van de indirecte gebruiker; in bovenstaand voorbeeld de patiënt. Juist bij de ontwikkeling van producten voor de zorg is het van extra groot belang om niet alleen op de primaire, beoogde gebruiker te focussen. Onderzoek ook het effect op andere ‘stakeholders’. Zijn er meerdere, al dan niet indirecte gebruikers van een product? Wat zijn hun ervaringen en waar hechten zij waarde aan? Kan de software die je voor een medisch specialist ontwikkelt ook tijdens een consult gebruikt worden, richt je dan ook op de patiënt. 

 

Hulp nodig? 

Bij Keen Health verdiepen we ons per definitie in de eindgebruiker(s). Zo voegen we waarde toe aan producten en diensten. Een van de middelen die hieraan bijdragen is de welbekende klantreis.

Hierin wordt de hele ‘reis’ van en samen met de klant in kaart gebracht. Die klant kan medisch personeel zijn, maar - doorgedacht naar de ‘klant van de klant’ - zal dat waarschijnlijk ook een patiënt zijn. Een uitgebreide klantreis dus. Welke momenten ervaart de specialist/patiënt als fijn en welke juist als verschrikkelijk?  

Alleen op die manier krijg je een beeld van de ervaringen van zowel de primaire als secundaire eindgebruiker. En alleen daarmee kun je aan de slag met het ontwerpen van fijne gebruikerservaringen. Voor de huisarts én voor de patiënt. 

Rik Vegt - Keen Health